سفارش تبلیغ
صبا
جهادی

چقدر سخته که آروم وقرارنداشته باشی ،احساس سنگینی کنی ونفس هات به شماره بیفته

چقدر سخته که دلت جلوی چشمات جون بده ونتونی کاری برا زنده موندش بکنی

چقدر سخته که خواب از خونه چشمات قهر کنه 

چقدر سخته که غریب ِ وطنت باشی

چقدر سخته که دنیا با همه بزرگیش برات قفس بشه

چقدر سخته...........


نوشته شده در دوشنبه 89/11/25ساعت 1:13 عصر توسط خادم جهادی نظرات ( ) |

تنها امیر فاتح میدان عشق کیست ؟!

عشق است حسین وگوش به فرمان عشق کیست؟!

روح تنیده در تن عشق کیست؟!

علامه مفسر قرآن عشق کیست؟!

اذن دخول در حرم یارزینب است

ذرات وکائنات همه مرده یاخموش !

در احتجاج بود زنی یک علم به دوش!

آتش فشان قلب خداوند در خموش

هوهوی ذوالفقار علی میرس به گوش

در هیبتی ز حیدر کرار، زینب است

پیداترین ستاره دیبای خلقت است

زیباترین سروده لبهای خلقت است

زهراترین زهره زهرای خلقت است

چشم ستاره در به در جستجوی ماه

بر روی نیزه دیده زینب گرفت، راه

مبهوت می نمود به سرنیزه نگاه

آتش کشید شعله ز دل تا کشید آه 

که ای جان پناه زینب واطفال بی پناه

راحت بخواب، چونکه پرستار زینب است

از نای من به ناله چوافتاد، نای نی

عالم شنید از پس آن های های نی

توبرفراز نیزه ومن در قفای نی

آن قدر سنگ خورده ام از لابه لای نی

تا اینکه یافتم سرت از رد ِ پای نی

عشق توهست آتش ونیزاز ، زینب است!

خورشید روی قله نی آشکارشد

کوچکترین ستاره ، سرشیر خوار شد

ناموس حق به ناقه ی عریان سوار

هشتاد و چهار خسته به هم قطار شد

زیباترین ستاره دنباله دار شد

در این مسیر نور ،جلو دار زینب است

 

 


نوشته شده در دوشنبه 89/11/25ساعت 1:3 عصر توسط خادم جهادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak