سفارش تبلیغ
صبا
جهادی

 

 

فرازی از سخنان مقام معظم رهبری:

من دارم می بینم صحنه رو! میبینم صف آرایی ها را ! می بینم دهانهایی با حقد وغضب گشوده شده و دندان های باغیظ به هم فشرده را !علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه آرمانها و علیه همه آن کسانی  که به این حرکت دل بسته اند چه کنم؟اگر کسی نمیبینه ؟

درحوادث فتنه گون شناخت عرصه دشوار است!شناخت اطراف قصه دشواراست!شناخت مهاجم و مدافع ظالم ومظلوم دشمن ودوست دشواراست ، بایستی گره گشایی کرد ،بایستی حقیقت راباز کرد گره های ذهنی راباید باز کرد و این تبیین لازم دارد فرمود :"الا ولایحمل هذا العـَلـَم الا اهل ٌ البـَصُر والصَبر"

زیر پرچم امیر المومنین سختیش از پیغمبر اکرم(صل الله علیه وآله وسلم )بیشتراست از جهاتی، در زیر پرچم امیرالمومنین دوست ودشمن آنچنان واضح نبودند دشمن همان حرفی رامی زد که دوست می زد ،همان نمازی که دراردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت می خواندند تواردوگاه مقابل هم  در جمل در صفین ... نماز جماعت میخواندند حالاشما باشین چه کار میکنین؟

بصیرت خودتان را بالا ببرید، آگاهی خود را بالا ببرید حقیقت راباید فهمید ، در جنگ صفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود یک تبلیغات گوناگونی داشت این کسی که از این طرف خودش را موظف دانسته بود  که در مقابل این جنگ روانی بایستد ومقاومت کند جناب عمار یاسر بود  نقش نخبگان و خواص این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان بلکه در دیگران بوجود بیاورند، رسا بگویید روشن بگویید مبین بگویید آنچه راکه میفهمید سعی هم کنید آنچه را که فهمیدید درست باشد

أین عمار ؟!

 


نوشته شده در چهارشنبه 90/4/29ساعت 12:6 عصر توسط خادم جهادی نظرات ( ) |

گفتن دردتحملش راآسانتر میکند امانگفتنش استخوان رانیز می پوساندچه رسد به دل

اماتا لب وامیکنم که بگویم، یادم می افتدکه: نه، تو راضی به گفتن من هستی و نه گفتن من دردی رادوا میکند

پس لب میبندم وباچشمانی خیس از تو گله مند می شوم

حال میخواهم آرزوهایم راذبح کنم حتی اگر بخواهی خودم رانیز ....

آخرامروزعیدقربان من است

وقتی نمیتوانم نرفتنت رابخواهم ناگزیربه رفتن ترغیبت میکنم

 


نوشته شده در شنبه 90/4/4ساعت 5:51 عصر توسط خادم جهادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak